Witamy w Delkro Financial Consulting

DelKro team

DELKRO Financial Consulting jest dynamicznie rozwijającą się firmą zbudowaną w oparciu o szerokie doświadczenie w branży doradztwa strategicznego oraz ekonomicznego, obejmujące realizację projektów z zakresu restrukturyzacji, kreowania strategii, fuzji i przejęć oraz pozyskiwania kapitału na rozwój. Szerokie grono firm współpracujących, obejmujące podmioty doradcze, prawne i finansowe pozwala oferować kompleksowe usługi doradcze o wysokim stopniu specjalizacji i utylitarności.

„Najcenniejszym wyróżnieniem i satysfakcją dla nas jest to, że nasi klienci i partnerzy doceniają nasze wspólne sukcesy i kontynuują współpracę z nami, a także polecają nas swoim partnerom.”
Frederik De Lepeleire

Usługi doradcze DELKRO poprzedzone są szczegółową analizą funkcjonowania podmiotu oraz diagnozą jej podstawowych problemów. Umożliwia to uzyskanie rzetelnych rekomendacji, których zasadniczym celem jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej naszych klientów.

Misją DELKRO jest tworzenie oraz implementacja rozwiązań i projektów, które pozwolą naszym Klientom odnosić sukcesy rynkowe i tworzyć wysoką wartość dodaną.

„Celem DelKro jest tworzenie wartości dodanej dla naszych klientów, co osiągamy poprzez zaangażowanie utalentowanych i zorientowanych na sukces profesjonalistów.”
Wojciech Król

Gwarantujemy elastyczne, profesjonalne i kreatywne podejście do każdego problemu oraz najwyższą jakość świadczonych usług. Priorytetem działania DELKRO jest wymierny efekt finansowy dla naszych Klientów.

Doradztwo w zakresie pozyskania i rozliczania dotacji z funduszy unijnych to podstawowa usługa, którą oferujemy. Bezzwrotne dotacje z funduszy unijnych pozwalają znacznie zwiększyć rentowność inwestycji, zwiększyć jej zakres a pośrednio również zmniejszyć ryzyko biznesowe. Z tego powodu dotacje unijne należy traktować jako jeden z czynników branych pod uwagę podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Nasze zaangażowanie wynika z wyznawanych przez nas zasad, które uważamy za podstawę dla pomyślnej współpracy z Klientem:

 1. ZORIENTOWANIE NA EFEKT: zaangażowanie w celu uzyskania najlepszych efektów i wartości dodanej zgodnej z oczekiwaniami naszych Partnerów.
 2. PARTNERSTWO: partnerstwo poparte uzyskanym przez nas doświadczeniem oraz wiedzą. Prawdziwe poczucie partnerstwa stanowi podłoże dla długoterminowej współpracy oraz zadowolonych Klientów. Wszystkie projekty realizujemy z takim samym zaangażowaniem i determinacją, tak jakby to były nasze inwestycje.
 3. KOMLEKSOWOŚĆ USŁUGI:poprzez sieć Partnerów jesteśmy w stanie wprowadzić do projektu komplementarne usługi odpowiednich partnerów, tworząc tym samym w pełni kompleksową usługę.
 4. KREATYWNOŚĆ: podczas współpracy z Klientem, nie ogranicza nas konwencjonalne myślenie i wprowadzamy nowe innowacyjne pomysły by przełamywać bariery.

Chcemy być „najlepsi” w branży doradztwa, dostarczać najwyższej jakości usługi, dbając o każdego klienta.


Partnerzy

Wojciech Król

Partner

 • Wojciech Król - DelKro Partners

Wojciech Król jest specjalistą oraz konsultantem finansowym z wieloletnim oraz bogatym doświadczeniem zawodowym.

Absolwent Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Wydział Finanse i Ubezpieczenia, Specjalizacja Finanse i Bankowość. W roku 2011 uzyskał dyplom studiów Master of Business Administration (MBA) Dominican University (USA, Chicago) oraz dyplom Executive Master of Business Administration (EMBA) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Od początku swojej kariery zawodowej związany był z branżą doradztwa i konsultingu, w których przeszedł wszystkie szczeble kariery od specjalisty do dyrektora finansowego.

Kierownik kilkudziesięciu projektów doradczych m.in. w zakresie fuzji i przejęć, analizy finansowej, restrukturyzacji organizacyjnej, projektowania systemów zarządzania oraz analizy kosztów i projektowania systemów kontrolingu dla największych polskich firm przemysłowych z sektora chemicznego, wydobywczego oraz logistycznego.

„Naszym celem jest stworzenie wyjątkowej jakości naszych usług dla Klientów równocześnie będąc jednym z najlepszych miejsc do pracy dla utalentowanych ludzi.”
Wojciech Król

Współautor publikacji pt. „Źródła wartości Firmy” wygłoszonej na XI Ogólnopolskim Seminarium „Kierunki restrukturyzacji przemysłu chemicznego w Polsce”, Ustroń - Jaszowiec.

Frederik De Lepeleire

Partner

 • Frederik De Lepeleire

Frederik De Lepeleire jest specjalistą w dziedzinie finansów i zarządzania procesami biznesowymi.

Ukończył Uniwersytet w Brukseli zdobywając tytuł inżyniera handlowego, specjalność logistyka. Do Polski przybył w 2006 roku w celu założenia w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomiczniej, od podstaw spółki - córki belgijskiej firmy działającej w branży konstrukcji stalowych oraz budowy maszyn. Zarządzane przez niego przedsiębiorstwo otrzymało w 2011 roku nagrodę„ Najlepszej Belgijskiej Firmy w Polsce”. Obecnie zatrudnia ono około 650 osób, a powierzchnia produkcyjna obejmuje 20 tys. m2. W spółce, odpowiedzialny był w szczególności za uzyskanie zwolnień podatkowych w ramach SSE oraz rozbudowę potencjału produkcyjnego przy wsparciu ze środków UE (POIG działanie 4.4). Jako specjalista finansowy zaprojektował i wdrożył w firmie system kontrolingu operacyjnego oraz moduł analizy rentowności produktów i umów z poszczególnymi klientami. Doświadczenie zdobywał na różnych stanowiskach od osoby odpowiedzialnej za powstanie i rozwój organizacji, poprzez kontrolera finansowego, kierownika projektu, specjalisty ds. inwestycji, aż po kierownika jednostki biznesowej.

„Jesteśmy cenionymi doradcami finansowymi, a sukces wspólnych działań i zadowolenie naszych Partnerów sprawia, że chętnie podejmują z nami dalszą współpracę.”
Frederik De Lepeleire

Dalszy rozwój kariery ukierunkował na specjalizację w pozyskiwaniu dotacji dla projektów inwestycyjnych oraz naukowo – badawczych z funduszy unijnych oraz realizację inwestycji typu „green-field”. Zdobyte dotąd doświadczenie, jako menadżer w zarządzaniu procesami biznesowymi oraz konsultant w badaniach społeczno-gospodarczych i przestrzennych, okazały się niezwykle cenne i pomocne na nowej ścieżce kariery.

Frederik był aktywny w polityce lokalnej w Belgii oraz w Polsce, gdzie pełnił funkcję członka zarządu Belgijskiej Izby Gospodarczej w Warszawie.

Do Góry


Nasz zespół

Nasz zespół to doświadczeni i utalentowani profesjonaliści zaangażowani w każdy projekt.

Sukces zawdzięczamy naszym pracownikom, ich zaangażowaniu oraz kulturze pracy. Wszyscy posiadają gruntowne wykształcenie na polskich, europejskich i amerykańskich uczelniach wyższych. Ci młodzi, pełni energii oraz wysoce zmotywowani ludzie pracują, aby wyjść naprzeciw wszelkim oczekiwaniom klienta, mają piecze nad projektami, pilnują dotrzymywania terminów, pomagają bezproblemowo oraz płynnie osiągać początkowe założenia oraz cele.

Do Góry


Polityka prywatności

W DelKro zdajemy sobie sprawę z tego jak ważna jest ochrona Państwa pomysłów, patentów, technologii oraz wiedzy. Dlatego, na każdym kroku naszej działalności pamiętamy o ochronie i zabezpieczeniu tej wiedzy. Nasza polityka prywatności przedstawia zaangażowanie z jakim chronimy dane Klientów oraz w jaki sposób je stosujemy podczas pozyskiwania i używania owych danych.

Nasze zasady polityki prywatności:

 • Pozyskujemy i używany dane oraz informacje w sposób właściwy oraz zgodny z prawem.
 • Dane oraz informacje wykorzystujemy wyłączenie na potrzeby wspólnie realizowanych projektów (zgodnie z umową). Nie będzie miało miejsce późniejsze ich przetwarzanie w celach niezwiązanych z dopuszczalnym założeniem.
 • Na każdym etapie współpracy kontrolujemy czy prawa naszych Klientów są odpowiednio przestrzegane.
 • Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych naszych Klientów.
 • Wszyscy specjaliści i konsultanci biorący udział w projekcie są odpowiednio przeszkoleni z procedur dotyczących polityki prywatności.
 • Regularnie sprawdzamy i, w razie potrzeby, uaktualniamy zasady polityki prywatności.
 • Umowa o poufności jest zawsze częścią właściwej umowy o współpracy. Zawarte w niej są szczegóły naszej polityki prywatności oraz dodatkowe artykuły zaproponowane przez Klienta.
 • Dane klienta (przetworzone bądź nie) będą przechowywane nie dłużej niż jest to wymagane w celu wykonania przedmiotu umowy. Co się z tym wiąże, zostaną one usunięte po zakończeniu projektu. Na prośbę Klienta, zostanie sporządzony protokół o ich usunięciu / likwidacji.
 • Odpowiednie działania techniczne oraz organizacyjne zostaną podjęte w celu zabezpieczenia danych Klienta przed nieupoważnionym przetwarzaniem, przypadkową utratą bądź zniszczeniu;
Do Góry
projektowanie stron www