Dotacje unijne

Dotacje unijne mogą w znaczny sposób wpłynąć na rozwój przedsiębiorstwa. Dostępne są różne rodzaje wsparcia w ramach nowego budżetu 2014-2020, od bezpośredniej dotacji na inwestycję i projekty B+R (badawczo – rozwojowe) po wsparcie zwrotne. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt bezpośredni z naszymi konsultantami lub zapoznanie się z pozostałymi informacji, które umieściliśmy na naszej stronie.

DelKro posiada szerokie i bogate doświadczenie w różnych formach wsparcia. Do tej pory zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów w wartości od kilku do niespełna 100 mln zł, w zdecydowanej większości z programów krajowych. Łączna wartość zrealizowanych projektów dochodzi do 100 mln €. Nasi doświadczeni konsultanci są zdeterminowani aby pomóc Ci uzyskać optymalne wparcie dla rozwoju firmy. Nasza kultura pracy i nastawienie na sukces zagwarantowały nam zadowolenie obecnych Klientów, co przełożyło się na podjęcie przez nich decyzji podjęcia dalszej współpracy przy nowych inwestycjach. Czynniki te mają także wpływ na pozyskiwanie nowych Klientów skłonnych zaufać nam w zakresie rozwoju swojego przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej...

Doradztwo Finansowe

Oprócz świadczonych przez nas specjalistycznych usług w zakresie dotacji unijnych oferujemy również dodatkowe działania, które stanowią uzupełnienie podstawowych usług, takie jak: badania rynku, analizy ekonomiczne, badania innowacyjności, poszukiwanie partnerów, pozyskanie alternatywnych źródeł finansowania dla Waszych projektów, pisanie biznes planów oraz strategii rozwoju firmy.

Dzięki dobrej znajomości Klienta oraz jego potrzeb i wymagań odnośnie projektów, nasi klienci oczekują od nas dodatkowych usług w powyższych dziedzinach.

„ W tym stale zmieniającym się i pędzącym świecie wiemy jak pomóc i pokierować działaniami naszych Klientów, tak aby dostosowali się do potrzeb rynku oraz wzbili nad konkurencję.”
Frederik De Lepeleire
Do Góry

Fuzje i Przejęcia

Fuzje lub przejęcia mogą w znaczny sposób podnieść wartość przedsiębiorstwa, uzyskać dostęp do nowego rynku, zwiększyć zdolność produkcyjną, uzyskać potrzebne know-how, itd. Jednak realizacja każdego etapu transakcji, wymaga dokładnego przygotowania i wiedzy.

DelKro wyróżnia zaangażowanie jakie wnosimy do każdego projektu i kultura pracy, która usprawnia zarządzanie oraz znalezienie odpowiedniego wyjścia dla bardzo często, złożonych potrzeb naszych Klientów.

W zakres usługi wchodzi:

  • poszukiwanie celów inwestycyjnych i inwestorów,
  • sporządzanie analiz ekonomiczno – finansowych i wycen przedmiotów transakcji,
  • opracowanie harmonogramu transakcji,
  • opracowanie struktury finansowania transakcji,
  • przygotowanie materiałów transakcyjnych,
  • prowadzenie due diligence,
  • pomoc w negocjacjach i zamknięciu transakcji.

Z naszą pomocą i doświadczeniem, proces będzie bardziej produktywny, co przełoży się na zmniejszenie czasu koniecznego na przygotowanie dokumentacji bądź zaznajomienie wszystkich z zachodzącymi zmianami oraz przekonanie ich do takiego typu rozwoju firmy.

Do Góry

Zarządzanie Procesami Biznesowymi

Zarządzanie Procesami Biznesowymi jest systematyczną optymalizacją procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Jego wprowadzenie zazwyczaj łączy się z efektem zmniejszenia kosztów i wygenerowania większych zysków.

Projekty optymalizacji przeprowadza jest poprzez badania, identyfikację, wprowadzanie zmian oraz monitorowanie wdrożenia procesów biznesowych by zagwarantować zakładane efekty.

Bazą dla Zarządzania Procesami Biznesowymi są takie zadania, jak analiza operacyjna i przygotowywanie schematów/procedur, a także, w wielu przypadkach, narządzi symulacji działania procesów na płaszczyźnie wirtualnej w celu zidentyfikowania wąskich gardeł bądź innych problemów związanych z ludźmi lub infrastrukturą.

Wspólnie z DelKro, możesz zaprojektować optymalny przebieg procesów w swojej firmie, zidentyfikować potencjalne ulepszenia oraz wdrożyć powstałe rozwiązania.

Do Góry

Nasza oferta

Oferujemy pełne partnerstwo w zakresie usług finansowych wspartych zdobytym przez nas doświadczeniem, kontaktami oraz odniesionymi sukcesami.

Do każdego projektu przydzielamy przynajmniej dwóch starszych konsultantów. Doradzamy podczas całego okresu realizacji projektu w celu zapewnienia sukcesu zarówno na etapie aplikowania o środki w ramach funduszy unijnych, jak również w rozliczeniu inwestycji. Pomagamy również w optymalizacji prawnego statutu przedsiębiorstwa w związku z kryteriami nałożonymi przez programy pomocowe oraz nawiązywaniu współpracy z odpowiednimi jednostkami naukowymi. Odpowiadamy również za kontakty i korespondencję z instytucjami zarządzającymi funduszami.

Podczas podejmowania decyzji dotyczącej nawiązania współpracy partnerskiej, ważnym jest by pamiętać, że osobiste doświadczenie konsultanta ma kluczową wagę przy realizacji Twojego projektu z sukcesem.

Czy planujesz w niedalekiej przyszłości inwestycję w park maszynowy? Lub może prace badawczo – rozwojowe? Chcesz zbudować i przetestować prototyp? Potrzebujesz więc profesjonalnej i rzetelnej informacji opartej na długoletnim doświadczeniu.

Jeśli wartość Twojego projektu wynosi min. 1 mln zł, skontaktuj się z nami w celu uzyskania potrzebnych informacji.

Do Góry

DelKro

Doradztwo Finansowe

Dotacje Unijne

O Nas

projektowanie stron www