Wydarzenia3.2.2. PO IR Kredyt na innowacje technologiczne

Data wpisu: lipiec 2016

KOLEJNE WNIOSKI PRZYJĘTE DO DOFINANSOWANIE W RAMACH PODDZIAŁANIA 3.2.2 KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

1. TRAFTA sp. z o.o. Wdrożenie innowacyjnego płynnie regulowanego dławika do kompensacji mocy biernej pojemnościowej (kwota dofinansowania 6 000 000 zł)

2. TESKO STEEL Sp. z o.o. Wdrożenie innowacyjnej linii do przerobu kręgów z blach metalicznych i niemetalicznych (kwota dofinansowania 6 000 000 zł)

3. Krzysztof Pacyga PACYGA IMPORT-EXPORT Produkcja innowacyjnych desek tarasowych z wykorzystaniem kompozytu polimerowo-drzewnego kwota dofinansowania (6 000 000 zł)

4. POLKAR WARMIA Sp. z.o.o - Produkcja wibroakustycznego testera stanu technicznego obręczy i kół kompletnych (kwota dofinansowania - 3 027 500 zł)

5. NORLYS Sp. z o.o. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji oświetlenia przy użyciu eliminatora strumieni światła (kwota dofinansowania 3 126 420 zł)

6. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych FIRMUS Sp. z o.o. Wytwarzanie elementów maszyn i urządzeń do spawania zrobotyzowanego w innowacyjnej technologii BTS–RW (kwota dofinansowania 2 940 500 zł)

7. KARPOL Sp. z o.o. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji urządzenia wentylacyjnego do pomieszczeń czystych CleanFlow (kwota dofinansowania 1 764 000 zł)

Wszystkim firmom serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w realizacji projektów. Z kolei wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych realizacją projektów zapraszamy do kontaktu z ekspertami DelKro. Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do skutecznego ubiegania się o dofinansowanie na ambitne, ryzykowne i wymagające projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycyjne

Do Góry

3.2.1 PO IR Badania na rynek

Data wpisu: kwiecień 2016

W ramach konkursu 3.2.1 Badania na rynek realizowanego przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój spółka Q-TEQ otrzymała rekomendacje do dofinansowania projektu inwestycyjnego: Wprowadzenie na rynek multimaszyny wielożyłowej oraz nowoczesnych lin tnących do cięcia kamieni naturalnych (kwota dofinansowania 17 050 000 zł)

Do Góry

2.1. PO IR Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Data wpisu: kwiecień 2016

Kolejny projekt otrzymał dofinansowanie. Wniosek utworzenia centrum-badawczo-rozwojowego technologii bezkontaktowego badania parametrów modalnych i jakościowych złączy spawanych przez Polkar Warmia otrzymało dotację w konkursie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Do Góry

1.1.1 PO IR Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Data wpisu: marzec 2016

Pragniemy poinformować, że Spółka POLKAR WARMIA otrzymała dofinansowanie na realizacje projektu badawczego pt. „Nieinwazyjna metoda badania stanu technicznego kół napędowych oraz jezdnych do pojazdów wolnobieżnych i samochodowych z zastosowaniem częstotliwości rezonansowych i wybranych parametrów modalnych” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (kwota dofinansowania 1 797 250 zł)

Do Góry

Kolejny klient DelKro Financial Consulting uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój!

Kolejny klient DelKro Financial Consulting uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój! Firma Granulat BIS z Częstochowy otrzymała 2,5 mln PLN dofinansowania na stworzenie innowacyjnej technologii przetwarzania odpadu poprodukcyjnego w celu uzyskania surowca wtórnego o podwyższonych właściwościach fizycznych i mechanicznych.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez stworzenie pilotażowej linii produkcyjnej umożliwiającej zmianę właściwości dwóch niemieszających się tworzyw sztucznych. Opracowane zostaną nowe regranulaty o wysokiej powtarzalnej jakości – w stosunku do tych dostępnych na rynku.

Firmie Granulat BIS serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w realizacji projektu. Z kolei wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych realizacją projektów badawczo-rozwojowych (B+R) zapraszamy do kontaktu z DelKro. Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do skutecznego ubiegania się o dofinansowanie na często trudne ale ambitne projekty badawczo-rozwojowe.

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 1.1.1.

W ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe dla MSP i dużych przedsiębiorstw.

Do Góry

Konferencja w Brukseli

Dlaczego warto inwestować w Polsce? Jak pozyskać fundusze unijne na innowacje i działalność badawczo-rozwojową w Polsce? Jak zwiększyć rentowność i zmniejszyć ryzyko inwestycji dzięki wykorzystaniu dotacji? To tematy przewodnie konferencji „Praktyczne wskazówki o funduszach unijnych dla MSP w Polsce” zorganizowanej przez spółkę DelKro wraz z organizacją BEPOLUX wspierającą firmy pochodzące z Belgii i Luksemburgu, które planują rozwój swoich inwestycji w Polsce.

Strategiczne położenie Polski w Europie, stabilność gospodarcza i polityczna, dobry poziom infrastruktury ogólnej, wykształcone i kompetentne kadry oraz duży rynek wewnętrzny to atuty, które są bardzo atrakcyjne dla zagranicznych inwestorów. Dlatego też, Firma DelKro - członek Belgijskiej Izby Gospodarczej (Business Belgian Chamber - BBC), pomaga zagranicznym firmom stworzyć lukratywny biznes na terenie Polski. DelKro podobnie jak Belgijska Izba Gospodarcza zrzesza firmy, które są zainteresowane nawiązaniem stosunków biznesowych. Misją BBC i DelKro jest nawiązywanie współpracy gospodarczej między Belgią, a Polską oraz promocja Belgii w Polsce i odwrotnie.

W trakcie dyskusji spółka DelKro udowodniła, iż fundusze unijne powinny być brane pod uwagę podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych. Co ważniejsze, firma omówiła poszczególne programy europejskie oraz inne informacje potrzebne do ubiegania się o dotacje m.in.:

  • jakie firmy, przedsiębiorstwa itp. mogą ubiegać się o pomoc w ramach środków UE,
  • jaki rodzaj programu wybrać,
  • jakie są warunki dofinansowania dla poszczególnych programów,
  • ile wynosi zaplanowany budżet w ramach różnych programów,
  • jakie są kryteria oceniania projektu

Podczas konferencji spółka DelKro dowiodła, że fundusze unijne mają znamienny wpływ na powodzenie inwestycji, a dodatkowo umożliwiają inwestorom na zmniejszenie ryzyka biznesowego. Ponadto, spółka DelKro przedstawiła zakres swoich usług doradczych zaczynając od doboru odpowiedniego programu, pomocy w znalezieniu innowacji, kończąc na na rozliczeniu dotacji oraz pomocy w przygotowaniu się do kontroli.

Zaprezentowano również ofertę firmy Valians International, która wspiera podmioty na rynku Europy Wschodniej. Valians International planuje rozszerzyć swój zakres usług o dotacje unijne, którymi w ramach umowy partnerskiej zajmować się będzie spółka DelKro. Z drugiej strony zgodnie z umowa partnerską DelKro rozszerzy swoja działalność w zakresie wspierania przedsiębiorstw planujących inwestycje na polskim rynku.

Konferencja w Brukseli zakończyła się pomyślnie, wzmocniła profil DelKro na rynku europejskim oraz pozwoliła na przedstawienie oferty i usług biznesowych. Po konferencji firma odnotowała wzrost zainteresowania wśród klientów zagranicznych.

Firma DelKro pragnie podziękować za liczny udział w konferencji, zainteresowanie tematem przerosło nasze oczekiwania. Nasz zespół ma nadzieję, że wiedza zdobyta w czasie konferencji okaże się cenna i pożyteczna oraz zachęci Państwa do współpracy z naszą firmą.

Do Góry

DelKro

Doradztwo Finansowe

Dotacje Unijne

O Nas

projektowanie stron www